top of page
Between Poetry and music - workshops

Sinds een aantal jaar werken Eva van Manen en Chadiedja Buijs samen aan projecten waarin ze performatieve kunst op het snijvlak van literatuur, muziek en theater creëeren. Zij zijn verbonden door hun werk en ideeën over emancipatie, veiligheid en schoonheid. In september 2022, maakten en speelden zij samen met een groep dichters “Beyond Joy and Sorrow” op het internationale Literatuur Festival Read My World in Amsterdam. Een performatieve, tongue in cheek, poëtisch onderzoek naar wat er voorbij joy and sorrow ligt.

Tijdens het Theater is a MUST Festival, november 2023 Alexandrië Egypte, geven zij dit jaar een workshop met de titel "I am a River beyond the periphery of the skin". Samen met 10 Egyptische vrouwelijke spoken word artiesten en performers van verschillende culturele achtergronden maken zij een performance, gebaseerd op een interculturele dialoog over de ervaring wat het lichaam in sociale en politieke context. Gedurende het festival participeren de vrouwelijke makers in het samen schrijven en onder begeleiding van Chadiedja and Eva onderzoeken ze in de vierdaagse workshop de mogelijkheden van het creëren van een muzikale spoken word performance. Het doel is om in de vorm van taal en muziek te herontdekken wat ons eigenaarschap, beoefening en verbinding met het lijf is, in informele en somatische vormen kennis uitwisseling, en om dit op een creatieve manier te transformeren in een performance, samen met muziek van Eva van Manen en locale Egyptische muzikanten.

In 2018 werd Eva uitgenodigd door het festival om op te treden met de performance van de muziek van haar eerste album "Politiek & Liefde". Dit jaar werd zij opnieuw uitgenodigd door het festival om samen met Chadiedja een workshop te geven. Beiden hebben zij ervaring en passie als docent. Chadiedja ontwikkelde haar eigen vak aan de toneelacademie Maastricht en Eva heeft ervaring als begeleidende coach bij rosetta., het platform voor vrouwelijke muziekproducers waarvan zij mede-oprichter is.

Eva van Manen and Chadiedja Buijs have been working together at producing performative artworks that stand at the intersection of literature, music, and theatre. They are connected by their work on and intuitions about emancipation, safety, and beauty. In September 2022, together with a group of poets they've made and performed “Beyond Joy and Sorrow” at the International Literature Festival Read My World in Amsterdam. A performative, tongue in cheek, poetic investigation of what is beyond joy and sorrow together. 

For the Theater is a MUST festival in Alexandria, Egypt, of this year 2023, they're leading a four day workshop called "I am a River beyond the periphery of the skin" where they come together with 10 Egyptian female spoken word artists and performers from different cultural backgrounds to have an intercultural dialogue about the experience of the body in social and political context. During the festival female artists participate in writing and together with Chadiedja and Eva explore in a four day workshop the possibility of creating a musical spoken word performance together. The goal of the workshop is to research an artistic output based on an intercultural dialogue between female artists and writers from different social backgrounds and countries together to participate in dialogue and to examine what’s hidden under our skin. The goal is to rediscover our agency, practice and engage in informal and somatic forms of knowledge-sharing, and to creatively transform this into performative pieces accompanied by music by Eva van Manen and local Egyptian musicians. 

In 2018 Eva got invited as an artist, poet, music composer and theater maker to perform at the Theater is a MUST festival with the music of her first album "Politics & Love". This year she got invited back by the festival. Chadiedja is a teacher at the Theater Academy Maastricht and Eva has experience as a coach within her own platform rosetta. for female music producers. 

bottom of page